Giỏ hàng
Năm 2022Kỉ niệm 25 năm thành lập

 

 

Năm 2019

Xây dựng kho nguyên liệu mới.

 

Năm 2016Kỉ niệm 20 Năm thành lập

 

Năm 2015Nâng cấp cải tiến các máy.

 

Năm 2008Đổi tên thành Công Ty TNHH Gia Công Và Dịch Vụ Thép Sài Gòn

 

Năm 2006

Kỉ Niệm 10 Năm thành lập

 

Năm 1998 Xây Dựng nhà xưởng và văn phòng hoàn tất và đi vào hoạt động

 

Năm 
1997

 

Khởi công xây dựng nhà xưởng và công ty

 

Năm 1996

07.12.1996 Thành Lập Công Ty Thép Sài Gòn.