Giỏ hàng

Sản xuất thép thô tháng 7 năm 2023

Sản lượng thép thô thế giới của 63 quốc gia báo cáo với Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) là 158,5 triệu tấn (Mt) vào tháng 7 năm 2023, tăng 6,6% so với tháng 7 năm 2022.
 
Sản lượng thép thô theo vùng
Châu Phi sản xuất 1,4 triệu tấn vào tháng 7 năm 2023, tăng 26,1% vào tháng 7 năm 2022. Châu Á và Châu Đại Dương sản xuất 119,9 triệu tấn, tăng 9,1%. EU (27) sản xuất 10,3 triệu tấn, giảm 7,1%. Châu Âu, Khác sản xuất 3,6 triệu tấn, tăng 5,1%. Trung Đông sản xuất 3,1 triệu tấn, giảm 3,9%. Bắc Mỹ sản xuất 9,4 triệu tấn, giảm 1,2%. Nga và CIS + Ukraine khác sản xuất 7,4 triệu tấn, tăng 9,3%. Nam Mỹ sản xuất 3,4 triệu tấn, giảm 8,4%.
 
63 quốc gia trong bảng này chiếm khoảng 97% tổng sản lượng thép thô thế giới vào năm 2022. 
Các khu vực và quốc gia trong bảng:
 • Africa: Egypt, Libya, South Africa, Tunisia
 • Asia and Oceania: Australia, China, India, Japan, Mongolia, New Zealand, Pakistan, South Korea, Taiwan (China), Thailand, Viet Nam
 • European Union (27)
 • Europe, Other: Macedonia, Norway, Serbia, Türkiye, United Kingdom
 • Middle East: Iran, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates
 • North America: Canada, Cuba, El Salvador, Guatemala, Mexico, United States
 • Russia & other CIS + Ukraine: Belarus, Kazakhstan, Russia, Ukraine
 • South America: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.
 • 10 quốc gia sản xuất thép hàng đầu
  Trung Quốc sản xuất 90,8 triệu tấn vào tháng 7 năm 2023, tăng 11,5% vào tháng 7 năm 2022. Ấn Độ sản xuất 11,5 triệu tấn, tăng 14,3%. Nhật Bản sản xuất 7,4 triệu tấn, tăng 0,9%. Hoa Kỳ sản xuất 6,9 triệu tấn, tăng 0,5%. Nga ước tính đã sản xuất được 6,3 triệu tấn, tăng 5,8%. Hàn Quốc sản xuất 5,7 triệu tấn, giảm 9,0%. Đức sản xuất 3,0 triệu tấn, giảm 0,5%. Türkiye sản xuất 2,9 triệu tấn, tăng 6,4%. Brazil sản xuất 2,7 triệu tấn, giảm 4,7%. Iran sản xuất 2,0 triệu tấn, giảm 1,5%.

   

 • E – ước tính. Xếp hạng của 10 quốc gia sản xuất hàng đầu dựa trên tổng hợp từ đầu năm đến nay

Nguồn: worldsteel.org